NVIZION Privacy

1. Introductie

Dit is het privacy statement van NVIZION (hierna “NVIZION” of “wij”). Dit statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens van onze klanten, leveranciers en partners. In de loop van de tijd kan dit statement gewijzigd worden. De meest recente versie is op deze website gepubliceerd.

2. Contact details

NVIZION, Wijkamplaan 16, 3742 WR Baarn. Telefoon 035-7607700, KvK 32133508, website www.nvizion.nl.

Data Privacy Officer (DPO) is dhr. C. Krimp. U kunt hem op bovenstaand telefoonnummer bereiken of via het contact formulier een bericht sturen.

3. Persoonlijke gegevens

Onder persoonlijke gegevens worden alle gegevens verstaan die een natuurlijk persoon identificeren. Bouwpartners Engineering verwerkt uw persoonlijke gegevens omdat u van onze diensten gebruikt maakt en/of ons uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonlijke gegevens:  voornaam,  achternaam,  geslacht, email adres, telefoonnummer vast en/of mobiel.

4. Doel en uitgangspunten

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
– voor het versturen van onze nieuwsbrief of publicaties
– om u te bellen indien het voor de uitvoering van de door u aan ons verstrekte opdracht noodzakelijk is
– om u te bellen indien dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is

Het uitgangspunt is om uw persoonlijke gegevens uitsluitend te gebruiken voor het nakomen van een contractuele opdracht om onze belangen veilig te stellen, tenzij er overwegende belangen, fundamentele rechten of fundamentele vrijheden zijn van u als klant die zwaarder wegen.

5. Bewaar termijn

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor het afronden van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld (over het algemeen de duur van de opdracht) en zo lang als nodig is om de belangen van Bouwpartners Engineering te behartigen (daar waar het gaat om het dragen van aansprakelijkheid voor de door ons gemaakte berekeningen en verstrekte adviezen) en de termijn die wij wettelijk verplicht zijn om aan te houden.

Als wij uw gegevens uitsluitend gebruiken op grond van een door u gestelde vraag, dan bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor een periode van maximaal 8 weken, om het mogelijk te maken te reageren op vervolg vragen of een eventuele klacht.

6. Delen van persoonlijke gegevens met derden

Wij delen geen gegevens met derden zonder uw voorafgaande toestemming.

7. Cookie beleid / e-Commerce technieken

Wij gebruiken cookies (kleine text bestanden die op uw PC/Laptop/Tablet worden geplaatst) om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en uw persoonlijke voorkeuren voor het gebruik van de website kunnen worden vastgelegd.
Bij het eerste gebruik van onze website wordt u gevraagd of u instemt met het gebruik van cookies. Als u niet instemt worden er geen cookies opgeslagen en worden uw voorkeuren voor het gebruik van onze website niet vastgelegd. Via uw browser kunt u opgeslagen cookies zelf verwijderen.

Meer informatie over cookies vindt u op de volgende website: veiliginternetten.nl.

Om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, verzamelen we als u heeft ingestemd met het gebruik van cookies gegevens via Google Analytics. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens verzameld. Dit stelt ons in staat onze website te verbeteren om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Verder gebruiken we voor lead generatie ActiveCampaign. Alvorens we uw informatie toesturen vragen wij vooraf uw consent; wij benaderen u alleen als u zelf uw e-mailadres aan ons verstrekt voor aanvullende informatie.

8. Inzage, wijzigen en verwijderen van persoonlijke gegevens

U heeft het recht om de door ons bewaarde persoonlijke gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Tevens heeft u het recht een eerder gegeven toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om u te benaderen in te trekken.
U kunt van dit recht gebruik maken door uw verzoek, voorzien van een toelichting te emailen naar onze DPO.

Wij behouden ons het recht voor om te vragen u te legitimeren om te voorkomen dat niet geautoriseerde personen uw gegevens kunnen ten onrechte kunnen inzien, wijzigen of verwijderen. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken behandelen.

Het verwijderen van uw gegevens is alleen mogelijk als uw persoonlijke gegevens voor de afhandeling van een opdracht niet langer nodig zijn en dit niet in strijd is met de wettelijke bewaartermijn waar wij ons aan moeten houden.

9. Klachten

In het geval van een klacht met betrekking tot dit Privacy Statement of een in uw optiek overtreding van de wet (GDPR)  kunt u zich wenden tot onze DPO. In aanvulling, heeft u het recht een klacht te richten aan de Toezichthouder. Meer informatie vindt u op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

10. Security

Wij nemen uw privacy en de veiligheid van uw gegevens serieus en hebben alle noodzakelijke technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste ontsluiting en ongewenste veranderingen van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Wij doen dat o.a. door het toepassen van een strikt beveiligingsbeleid, het informeren/opleiden van onze medewerkers en door ons kantoor, onze gegevens en de toegang tot onze computers en netwerk te beveiligen. Als u van mening bent dat uw (persoonlijke) gegevens niet veilig zijn of als u bewijs heeft van een overtreding, neem dan z.s.m. contact met ons op (tel.: 035-7607700 of stuur ons een bericht via het contactformulier).

Baarn, Maart 2020